Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė

Projekto partneriai – 25 Lietuvos aukštosios mokyklos:

 • Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
 • Kauno technologijos universitetas
 • Klaipėdos universitetas
 • Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 • Aleksandro Stulginskio universitetas
 • Mykolo Romerio universitetas
 • Šiaulių universitetas
 • Lietuvos edukologijos universitetas
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Alytaus kolegija
 • V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
 • Kauno kolegija
 • Klaipėdos valstybinė kolegija
 • Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
 • Marijampolės kolegija
 • Panevėžio kolegija
 • Socialinių mokslų kolegija
 • Šiaulių kolegija
 • Šiaurės Lietuvos kolegija
 • Utenos kolegija
 • Vilniaus kolegija
 • Vilniaus kooperacijos kolegija
 • Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
 • Žemaitijos kolegija