Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė

Pasitelkiant pažangias technologijas bei sprendimus įsigytas  tarnybinių stočių telkinys ir duomenų saugykla taps sukurtos inovatyvios Karjeros valdymo paslaugų informacinės sistemos (KVIS) realizavimo priemone. Karjeros valdymo paslaugų metodinių priemonių ir karjeros stebėsenos duomenų platforma taps ITTC duomenų centras ir duomenų kaupimo įranga, kurioje bus kaupiami ir analizuojami absolventų duomenys 5 metus po studijų baigimo. Įgyvendinus projektą, bus sudarytos sąlygos skatinti teikti karjeros valdymo paslaugas, pagrįstas IT naudojimu, sukuriant infrastruktūrą, skirtą modernių e.mokymo priemonių įgyvendinimui, nuotolinių konsultacijų teikimo galimybių gerinimui.