Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė

2011 m. spalio mėn. pradėti VU Karjeros centro patalpų remonto darbai.
2012 m. vasario mėn. baigti VU Karjeros centro patalpų remonto darbai.
2013 m. vasario mėn. VU Karjeros centre sumontuoti nauji baldai.

VU Karjeros centras (Saulėtekio al. 9, I-ieji rūmai, 104 kab. Vilnius) atnaujintas iš dalies (nekeičiant pagrindinių konstrukcijų) perplanuojant esamas patalpas, pagerinant jų funkcionalumą ir pertvarkant jį į modernų metodinį centrą. Patalpos pritaikytos studentų karjeros kompetencijų ugdymo paslaugų teikimui, profesinio orientavimo specialistų (karjeros konsultantų), dirbančių su studentais, kvalifikacijos tobulinimui (programų rengimas, mokymų organizavimas ir kt.)